Oldalak

szerda, április 26, 2017

Feltámadásról P. Jean-Pierre Torrell OP : L'entrée dans la vie éternelle (III, 53)

Szent György búcsú és templom megáldás Esztelneken

A többi kép ide kattintva nézhető meg
2016 szeptemberében fogtunk hozzá templomunk felújításához. Kezdtük a pléhtető hibáinak kijavításával, újrafestésével és a csatornahálózat kicserélésével, majd folyattuk a templombelső teljes felújításával.

Kiegészítettük a hiányzó liturgikus bútorokat, önálló tabernákulumot, előkészítő asztalkát, papi és ministráns székeket, valamint szobortartókat készíttettünk cserefából. Viszont az „i” betűre a pontot a hársfából készült domborművel tettük fel, amely a templom védőszentjét, sárkányölő Szent Györgyöt ábrázolja, amit a sepsiszentgyörgyi szobrász, Varga Mihály faragott és adományozott templomunknak. A dombormű április 23-án, templombúcsúnk előestéjén került a helyére. Így, április 24-én, délelőtt 11 órakor templomunk közössége kettős ünnepet ülhetett: felújított templomunk megáldását és búcsúját.

A templom megáldója és az ünnepi hálaadó-búcsús szentmise főcelebránsa Exc. és Ft. TAMÁS József segédpüspök atya volt, akivel a kerületből érkezett paptestvérek, valamint a távolabbról jött ferences atyák koncelebráltak. A kántori szolgálatot Gergely Gábor kántor úr látta el és közreműködött az általa vezetett Kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia Gyermekkara.

Szentbeszédében a püspök atya a szenthely, a templom fontosságáról és a hívő ember életében betöltött szerepéről, illetve a védőszent, a sárkányölő, a hétfejű sárkány legyőzőjének legendájából kiindulva, a hét főbűn elleni küzdelem időszerűségéről beszélt. (A teljes beszéd a következő linken hallgatható meg: http://frszilveszter.blogspot.ro/2017/04/szent-gyorgy-bucsu-es-templom-megaldasi_24.html)

Templomunk kettős ünnepére három napos lelkigyakorlattal készültünk, amit a Brassóból jött Marián testvér tartott a résztvevőknek, akiknek figyelmét a lelki-újjászületés fontosságára hívta fel, és mikéntjét egy-egy feltámadási tanú példájával mutatta be.
Szeretném remélni, hogy felújított templomunkat sok olyan gyerek, fiatal, felnőtt és idős fogja igénybe venni, megtölteni, akik maguk is törekszenek a megújulásra, a lelki újjá születésre, így mélyítve el kapcsolatukat Istennel és tökéletesebbé téve embertársaikkal. Ugyanis egy templom szépségét, értéket igazából nem a falak milyensége adja meg, az is, de sokkal inkább az a tény, ha azt a hívek sokasága veszi igénybe, tölti meg, bensőséges imával, és Istent dicsérő énekével.

Az ünnep előestéjén – Háromszéken az első állandó színházat építő esztelneki ferences testvérek emlékének adózva –, egy kis kulturális eseménnyel is megajándékoztuk a templomot teljesen megtöltő érdeklődőket.

A kulturális esemény első részében az Esztelneki Nagy Mózes általános iskola diákjainak előadásában a Szent György legendájának megelevenítését láthattuk. A legendát az iskola két pedagógusa, Varga Katalin és Fülöp Julianna dolgozta fel és tanította be. A diákok pedig nagy sikerrel adták elő, kivívva a nézők tetszését, amit nagy tapssal jutalmaztak.

A kulturális esemény második részében, ünnepi hangversennyel tisztelgett a Csíkszeredai „Amabile duo” együttes Szent György vértanú előtt. Az együttest két fiatal zenetanár alkotja, akik nagy szívügyüknek tartják eljutatni és megismertetni az élő klasszikus zenét a legkisebb települések lakóival is. Péter Ernőről van szó, aki hegedűn játszott és Polgár Szabolcsról, aki zongorán. Szenvedélyes játékukkal emlékezetessé tették esténket és felejthetetlen élménnyel ajándékoztak meg bennünket. Isten fizesse meg nekik a fáradozásukat.

Hálás köszönetet és Isten fizessét szeretnék mondani mindazoknak, akik csak egy kicsit is segítettek anyagiakkal és imáikkal abban, hogy templomunkat szebbé, otthonosabbá tegyük Isten dicsőségére és lelkek üdvére.

Esztelnek, 2017, április 24., Szent György ünnepén

Kakucs Béla, fr. Szilveszter ofm
Házfelelős és templomigazgató

hétfő, április 24, 2017

Szent György búcsú és templom megáldási szentmise szentbeszéde - hanganyag

.
Az Esztelneki ferences templomban elhangzott Szent György búcsú és templom megáldásának szentbeszéde, amit Ft. Tamás József püspök úr tartott.

Szent György búcsú és templom megáldási szentmise Esztelneken - hanganyag

Varga Mihály szobrász alkotása

Április 24-én, délelőtt 11 órakor került sor templomunk búcsú ünnepére és a felújított templom megáldására. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Ft. Tamás József püspök atya volt. Koncelebráltak a kerületből érkezett paptestvérek, valamint a távolabbról jött ferences atyák. A kántori szolgálatot Gergely Gábor kántor úr látta el és közreműködött az általa vezetett Kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia Gyermekkara. 

 .

Szent György legendája képekben


Az Esztelneki Nagy Mózes általános iskola diákjainak előadásában került sor a Szent György legendájának bemutatására. A legendát Varga Katalin és Fülöp Julianna dolgozta fel és tanította be. A diákok nagy sikert aratva mutatták be a templomot megtöltő híveknek. 

A többi képet ide kattintva lehet megnézni.

vasárnap, április 23, 2017

Szent György búcsúra és a felújított templom megáldására készülőben: triduum 3. - hanganyag
Az esztelneki ferences templomban háromnapos lelkigyakorlattal készülünk a templom kettős ünnepére: felújított templomunk megáldására és a búcsúra. A fr. Marián ofm által, vasárnap tartott szentbeszéd hanganyagát adjuk közre itt.
.

Szent György búcsúra és a felújított templom megáldására készülőben: triduum 2. - hanganyag

Az esztelneki ferences templomban háromnapos lelkigyakorlattal készülünk a templom kettős ünnepére: felújított templomunk megáldására és a búcsúra. A fr. Marián ofm által, szombaton tartott szentbeszéd hanganyagát adjuk közre itt.
.

szombat, április 22, 2017

Szent György búcsúra és a felújított templom megáldására készülőben: triduum 1. - hanganyag

Az esztelneki ferences templomban háromnapos lelkigyakorlattal készülünk a templom kettős ünnepére: felújított templomunk megáldására és a búcsúra. A fr. Marián ofm által, pénteken tartott szentbeszéd hanganyagát adjuk közre itt. . A képek ide kattintva nézhetők meg


A Képek itt tekinthetők meg.

Meghívó a Szent György búcsúra és a felújított esztelneki ferences templom megáldására

A szent György vértanúról nevezett ferences templom búcsúünnepét a napján április 24-én, hétfőn délelőtt 11 órakor tartjuk.
E búcsús-hálaadó szentmise keretében Ft. Tamás József püspök atya áldását adja felújított templomunkra, a liturgikus bútorokra és az oltárképet helyettesítő domborműre.

E a kettős ünnepre három napos lelkigyakorlattal készülünk, ami azt jelenti, hogy 21-én, 22-én, azaz pénteken és szombaton délután 6 órától lesz szentmise és lelkigyakorlatos szentbeszéd és 23-án, vasárnap pedig a délelőtti ½ 11-es szentmise keretében.
A lelkigyakorlatot Marián testvér vezetni, a Brassó-i ferences kolostorunkból.

Szintén 23-án, vasárnap este 6 órától, Szent György ünnepére és a felújított templom megáldására készülőben iskolás gyerekeink Szent György legendáját adják elő templomunkban és a Csíkszeredai „Amabile duo” együttes ünnepi hangversennyel tiszteleg templomunk védőszentje előtt. Közreműködik Péter Ernő hegedűn és Polgár Szabolcs zongorán.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk eme kettős ünneplésünkre, Esztelnekről és a közeli valamint a távolabbi településekről is.

Esztelneki Barátok