Oldalak

kedd, december 01, 2015

Adventi gondolatok: December 1. kedd

Az Úr Lelke nyugszik rajta.

Legyen kívánnivalód. E nélkül boldogságodban is szerencsétlen leszel. A test lélegzik, a lélek vágyakozik. Ha mindent megkapnál, kiábrándulnál a már megszerzettből, és még többre áhítanál. Mert kell a léleknek, akár az értelemnek, egy kis megszerezni való, ami élteti a vágyat és a reményt. A boldogság csömöre halálos.

Az igazi boldogság éltet és reméltet. Amikor kiégnek a vágyak, velük pusztul a boldogság ígérete is. Aki már nem remél, aki már nem kíván, annak félnivalója is akad.
Boldogtalan boldogság az övé. Ahol a vágy végződik, ott kezdődik a félelem. (2003)

Iz 11,1–10; Zs 71; Lk 10,21–24

Forrás: nagyböjti és adventi üzenetek listája

hétfő, november 30, 2015

Fekete István: Roráte / Előadja: Rudolf Péter / Zene: Ghymes

November 30. hétfő: SZENT ANDRÁS APOSTOL (ünnep)

A hit hallásból ered, a hallás pedig Krisztus igéjéből.

Azt hallottam a szomszédról, hogy mindig átveri az ügyfeleket, akik nála készíttetik el az asztalukat. A másik szomszéd meg panaszkodik, hogy nem lehet senkiben manapság megbízni, mert mindenki csak a saját hasznát keresi.
Uram mennyi lényegtelen dologra figyelünk, s ami igazán fontos arról nem beszélünk. Miért csak a rosszat szeretjük elhinni? Miért csak a rosszat szeretjük tovább adni? Miért csak a rossz érdekel bennünket? A híradások is a rossz eseményeket tekintik igazi hírértéknek.

Itt van végre az idő, hogy a jó hír mindenkit elérjen: megszületik a Megváltó, aki a rossz hír kényszerétől is megváltja az embereket. (2004)

Róm 10,9–18; Zs 18a; Mt 4,18–22


Forrás: nagyböjti és adventi üzenetek listája

vasárnap, november 29, 2015

Újra Advent - Gyulay Endre

Az elő karácsonyra a mennyei Atya készített szállást, a barlangot, a születendő Fiának. Az idei karácsonyra mi készítsünk neki kedves otthont.

Az otthon első tulajdonsága legyen a tisztaság. Minden tékozló fiút haza vár, az irgalmasság rendkívüli jubileumi évében a mennyei Atya! Örökségének minden kincsét eldorbézolta az evangéliumi ifjú. Már ruhája is rongyos, átitatva a disznók bűzével. Eszébe jut az irgalmas apja. Haza indul. A fogadtatás: fürdő, tiszta ruha, gyűrű, lakoma, megbocsátás. A "halott fiú" feltámadt.
Vajon a mi lelkünk tiszta-e? A megszentelő kegyelembe öltözött-e? Mocskos bűneink, Istenhez nem méltó tetteink, szavaink, gondolataink, mulasztásaink disznó bűze nem csúfítja el lelkünk otthonát, ahova érkezni akar Testvérünk az Isten Fia? Az irgalmas Isten vár a bűnbocsánat szentségében. Olyan kedves Jézusnak a tiszta "szoba" illata, a hozzá méltó otthon. De most ne csak egy szokványos "rutin" gyónás legyen, hanem egy igazi nagytakarítás, ahol a régen rejtett szemeteket is kidobjuk.

Az otthon másik fontos tulajdonsága, hogy a téli hidegben kellemes meleg legyen. Karácsonyra szokták mondani, hogy a szeretet ünnepe. És mégis oly sok veszekedés, harag, bosszantás és bosszankodás napja szokott lenni sok helyen. Ajándék, megszokásból, lehetőleg a legolcsóbb, vagy legalábbis annyit érjen, amennyit a másik fog adni. Fénylő fa és hideg szívek. Ez a "ház" nem lehet otthona a betérni vágyó Betlehemi Gyermeknek. Feledni kell a megbántásnak vélt szavakat, jóvátenni kell a mi darabosságainkat. Kicsi és nagy, idős vagy fiatal lakásunkban szívünk melegét kapja! Szóban, ajándékban, figyelmességben, türelemben.
De ha már a falak kihűltek előbb, nem elég csak karácsonyeste begyújtani. Az előző hetek hidegét fogják sugározni. Mind a négy héten át kell a szeretet melegével otthont teremteni. Jó, ha nem csak lakásunkat fűtjük, mondják, hogy épp ezen az ünnepen van a legtöbb öngyilkos, mert a hideg világban nem kapnak kis meleget. Olyan jó lenne a mi szeretet-fűtésünkkel rájuk is gondolni. Hiszen az evangéliumban olvassuk Jézus szavait: Bármit tesztek egynek az emberek közül, nekem teszitek.

Végül a Jézusnak készített otthon nem lehet éppen Jézust nélkülöző. Szentáldozásunkkal hozzuk haza, imáinkkal mutassuk, tudjuk, hogy itt van. Köszöntsük, becézzük. Mária szeretetét próbáljuk utánozni, hogy igazi Karácsonya legyen Neki is, nekünk is.

Az irgalmasság évében, legyünk valóban irgalmasok. Így lesz szép az ünnepünk.

Forrás ahol föl is lehet iratkoznia listára: nagyböjti és adventi üzenetek listája

Mi a remény emberei vagyunk? – Advent 1 vasárnapja

Milyen nagy készülődés előz meg egy-egy hosszabb autós utazást: útlevél, ha szükséges, akkor vízum, pénz, csomag, térkép vagy ma már GPS … Az adventi szent idő, ami az estével elkezdődött, arra emlékeztet, hogy útban vagyunk az örök hazafelé, Isten vár bennünket. Úti okmányunk a keresztlevél. Utunk, maga Jézus Krisztus. Közlekedési szabályaink a szeretet főparancsa, ami magába foglalja a tízparancsolatot és az egyház öt parancsát. Csomagjainkat egy életen át kell készítenünk, mégpedig olyan dolgokból összeállítani, amit a moly nem rág meg és a rozsda nem emészt meg: mint amilyen a szeretet, a szolgálat, a megbocsátás, az irgalom. Amúgy ez utóbbi elsajátításának, begyakorlásának szenteli az Egyház az egész évet a Szentatya ösztönzésére. S indulhatunk a nagy „kalandra” a zsoltárossal imádkozva: „Uram, tebenned remélek”. Mert adventi várakozásunkat, készülődésünket a reménynek kell áthatnia, átitatnia.
„Sajnos a korszak, amelyben élnünk adatott, a reményvesztés korszakának tűnik” - olvassuk Szent II. János Pál pápa az Egyház Európában címet viselő apostoli buzdításában. Sok a céltalan, a bizonytalan, az elkeseredett, sőt a mai európai állapotokat szemelőt tartva, a bevándorlókat tekintve sok a kétségbeesett, aggódó és félénk ember – az egész európai kontinensen éppúgy, mint közvetlen környezetünkben.

A reménytelenség okát abban láthatjuk, hogy a világ és Európa vezetői egy Isten nélküli, legalábbis egy keresztény értékek nélküli világot akartak, akarnak felépíteni. Az emberiség, különösen Európában meghasonlott a saját vallási, keresztény gyökereivel, ezért nem csodálkozhatunk azon, hogy igen tág teret kapott a lét értelmetlenségét, a cselekvés hiábavalóságát, a keresztény értékekre fittyet hányó magatartás a hétköznapokban.
Egy olyan új, "szabad" világ megépítésén fáradoznak a világ urai, amely olyan alapelvek mentén szerveződik, ahol Krisztus már régen nem szegletkő. Mi fog győzni? A halál vagy az élet kultúrája...?

Az emberiség nagy része azt hiszi, hogy a felszínes és mulandó dolgokban megtalálhatja a békéjét. S mégis, ha álmai nem teljesülnek, elképzelései nem válnak valóra, s számításai nem jönnek össze, akkor a kétségbeesés, a reményvesztettség lesz úrrá az emberen.
Minden emberi létezés teli van olyan pillanatokkal, amikor kibukik belőlünk a kérdés: "Miért?"… Jézus jól tudja, mennyit szenvednek az emberek, csak ő adhatja kezükbe a remény kulcsát. Ő behunyt szemmel bízott, amikor megkísértette a reménytelenség, a kilátástalanság az olajfák hegyén: "Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet"- mondotta a keresztre szegezve. A mindvégig megőrzött bizalom, a kitartás amellett, hogy átadjuk magunkat annak, amit Isten akar tőlünk – békével tölti el a lelkeket, ami az abszurdot áldássá és a dicsőséghez vezető úttá változtatja: "Én legyőztem a világot!"

A Szentírásban alapvető fogalom a remény: Szent Péter apostol első levele elejétől a végéig a reményről beszél, és azt mondja a keresztényeknek, hogy legyenek készek számot adni arról a reményről, amely bennük van. Az apostolok korában, a római birodalomban is nagy volt az általános reménytelenség, a kilátástalanság akárcsak napjainkban. Ebben a környezetben keresztények kis csoportjai, az üldözések ellenére is, olyan embereknek tűntek, akik reményteliek, akiknek van jövőképük, akik vidámak és derűsek. Ez feltűnő volt, ezért egyesek kérdezgetni kezdték őket: honnét van bennetek ez a reménység, még akkor is, amikor üldöznek és megölnek titeket. Erről nekik számot kellett adniuk.

Az adventi szentidő nagyon jó alkalom arra, hogy lelkiismeret vizsgálatot tartsunk és megkérdezzük önmagunktól és keresztény közösségeinktől mi magunk is: vajon ma feltűnik-e a reményvesztett világnak, hogy mi a remény emberei vagyunk?
A remény hiánycikk ma az egész világon, de azt hiszem, hogy az öreg európai kontinensen különösképpen. Hajlamosak vagyunk úgy érezni, hogy minden egyre rosszabb lesz, alagútban vagyunk, nem is látjuk a kijáratot. Ilyen helyzetben mindennél fontosabb, hogy az egyedüli nagy remény, amely a keresztény embert áthatja, bennünk is élővé legyen.

Olyan ez a remény, mint egy kis mécses lángocskája, mint az adventi koszorún égő egyetlen lángocska, amelyet a Szentlélek olaja táplál. Rátör mindenfelől a világűrt betöltő sötétség, mégsem tudja eloltani. Mert ha óriásinak is tűnik a sötétség, elég, hogy egy kis lángocska a közelébe érjen, és máris kitűnik: a sötétség semmi, erősebb a fény! Csodálatos láng ez a remény, amelyet ezer kiábrándulás, csalódás sem tud kioltani. Mert hatalmas erő élteti és táplálja a századokon át: Isten Lelkének ereje.
Kis reményeket nem nagyon biztosít nekünk az Úristen, tehát hogy meg fogunk gyógyulni, vagy jól fog menni az üzlet, vagy pedig lesz egy rendes kormányunk, amely meg fogja oldani anyagi gondjainkat, hogy Európát olyan politikusok fogják vezetni, akik helyes megoldást találnak a bevándorlási problémára – erre nincsen biztosíték. De az egyedüli nagy remény, hogy a szeretet és annak alkotása örökké megmarad, Jézus Krisztus jóvoltából megvan nekünk, és ez mindent bearanyoz, és mindennek valahogyan új energiát ad.

Mit tehet a keresztény ember, hogy a remény ne csak vallásos fogalom legyen számára, hanem egy életelv, amely áthatja mindennapjait? Vegyük sorra, mik azok a valóságok, amelyek a reményünket táplálhatják. Ha egy mini evangéliumot szeretnénk megfogalmazni, akkor az négy-öt rövid mondatból állna: van Isten, velünk az Isten, szeret az Isten, és hazavár az Isten. És ha az ember szíve-lelke mélyéből hiszi, hogy ez így van, őszintén meg van róla győződve, akkor már a sötétség nem fogja elborítani, a kétségbeesés nem lesz úrrá rajta.
Ezek a rövid tőmondatok, nem fogalmak, hanem a hit által megragadott valóságok. Isten létét persze az ész is megsejteti velünk, de azt, hogy Isten milyen, Jézustól tudjuk. Ő mondta, hogy maga az Atya szeretett minket. Szent II. János Pál pápa állandóan ismételgette, hogy Isten minden egyes embernek azt mondja, hogy jó vagy, akarom, hogy legyél. Isten a vigasztalás istene, az irgalom atyja, a remény istene.
Ki választhat el bennünket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban nyilvánult meg – kérdezi Pál apostol a római levélben. Ha ezek a mondatok nem egy katekizmus bemagolt válaszaiként, hanem mély személyes meggyőződésként élnek bennem, bennünk, mindannyiunkban, akkor derűs emberek leszünk, és reménységgel telitettek.

A remény, a hittel és szeretettel egyetemben isteni erény, s ennek következtében kegyelmi ajándék. Így a megszerzése részben Istentől függ, s részben tőlünk. Istentől amennyiben az ő ingyenes ajándéka, s tőlünk amennyiben sikerül legyőznünk a csalóka kis reményeket, amelyek megszerzésére az ember néha olyan nagy energiát fordít, olykor a másokon való átgázolás, szenvedés-okozás sem számit, csak hogy több pénzt szerezzen, hogy birtokoljon, hogy minél nagyobb élvezetekben legyen része, hogy hírnévre tegyen szert, hogy hatalmasnak látszódjon... Evilági dolgok ezek, amelyek önmagukban értékesek is, de nem abszolút értékek. Lemondásra van szükség ahhoz, hogy ezek ne legyenek bálványok, amelyek előtt leborulunk, és amelyek oltárán mindent kész vagyunk feláldozni. Amikor ezeket a csalóka reményeket a maguk helyére tesszük, akkor legalábbis kezd hajnalodni bennünk az egy nagy reménység, amely persze az örök életre vonatkozik.
De – amint a II. vatikáni zsinat is figyelmeztet – az örök életbe vetett reményünk nem csökkentheti, inkább erősítenie kell az elköteleződést, amellyel e világon kezdjük megjeleníteni Isten országát és annak értékeit: a testvériességet, az igazságosságot, a szeretetet, a szabadságot, az irgalmasságot.

A remény arról biztosít, hogy mindezek a törekvések, még ha nem mutatkozik is látványos eredményük, nem hiábavalók. Hogy itt, a földön ez mennyire fog megvalósulni? Isten országának inkább csak kisebb-nagyobb szigeteit tudjuk megvalósítani itt, a földön. Többet talán nem, de hogy a végső akkord egy hatalmas harmónia lesz – az Isten szentháromságos szeretetébe való bevonása a világnak –, ezt garantálja nekünk Krisztus feltámadása. Mert ez a mi reményünk legkonkrétabb alapja.

A régi egyházatyák többször a remény szentségének nevezték az eucharisztiát, az oltáriszentséget. A II. vatikáni zsinat azt tanítja, hogy az örök élet felé menetelő zarándoklatunkon az eucharisztia az úti eledelünk, amelyet az utolsó vacsorán adományozott nekünk Jézus. Az eucharisztiában földi anyagok, a kenyér és a bor átalakulnak a feltámadt Krisztus szent testévé és vérévé, egész valóságává. De talán még fontosabb, hogy a mi szentmisénk jele és elővételezése annak a testvéri lakomának, amelyre az Úr Jézus bennünket a mennybe hív meg.
Ez megint egy nagy felhívás számunkra, hogy a szentmiséink ne olyan összejövetelek legyenek, ahol szinte semmi közünk egymáshoz, ahol nem is ismerjük egymást, ahol, nem figyelünk egymásra... Csak akkor lesz a kereszténység életképes, élő valóság a XXI. században, ha közösségeink igazi, segítő, elfogadó, támogató közösségek lesznek. A szentmise pontosan ennek a kifejezése, a gyökere, az alapja.
Amikor a szent mise végén megáld bennünket a pap és azt mondja: "menjetek békével", ez egy valóságos küldetés. Mintha csak azt mondaná: Krisztus-hordozók vagytok, az ő szeretetével, az ő békéjével, az ő békítő, elfogadó, megbocsátó szeretetével menjetek a szétszaggatott, gyűlölködő, reményvesztett társadalomba, annak legkisebb sejtjébe, a családba, és legyetek a világosság fiai, az élő remény követei, hordozói nem feledve, hogy a reménynek azt a lángját, amelyet a Szentlélek olaja táplál, a világűrt betöltő sötétség sem képes eloltani. Mert ha óriásinak is tűnik a sötétség, elég, hogy egy kis lángocska a közelébe érjen, és máris kitűnik: a sötétség semmi, erősebb a fény, Krisztus fénye!

Azonban, ahhoz, hogy ez valóság legyen a mi számunkra, Szent Ferenc atyánk szavaival kérjük: „Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.”

péntek, november 27, 2015

Életed szőnyege - Imre atya írása újra olvasvaEgy fiatal német szerzetes pár hónapot egyik belgiumi szerzetházukban töltött, hogy – gyakorlatképpen – egy faliszőnyeg szövésénél segítsen. Pár nap múlva felháborodva felállt a szövőszék mellől és így kiáltott fel: „Ezt nem csinálom tovább! A parancs, aminek engedelmeskedem, értelmetlen. A gyönyörű, aranyló fonalat, amivel dolgozom, hirtelen meg kell csomóznom és – látszólag minden alap nélkül – le kell vágnom. Azután jön egy másik testvér utánam, aki fekete fonalakat sző bele az én sárga fonalaim közé. Micsoda pazarlás ez!”

„Fiam” – fogta karon egy idősebb szerzetes, „te a szőnyeget rossz oldalról nézed. Előtted ugyanis annak a hátoldala van, és te csak egyetlen egy motívumon dolgozol.” Majd odavezette a fiatal szerzetest a faliszőnyeg elülső oldalához. Az újoncnak, a mikor meglátta a szőnyeg igazi oldalát, elállt a lélegzete. Csodálatos kép tárult a szeme elé: a három napkeleti bölcs épp ajándékait rakta le a betlehemi Kisded elé. Az ő gyönyörű aranyló fonala éppen a kis Jézus feje fölötti glóriát formálta. A mellé szőtt fekete fonalak pedig ezt a glóriát még aranylóbbá és még csillogóbbá tették. Ami neki azelőtt fölöslegesnek és értelmetlennek tűnt hátulról, elölről csodaszép képet mutatott.

Láttam életed szőnyegét. Nagy és színes, mintás és kissé titokzatos, de még nincs befejezve. A fonalak - hátulról nézve - mintha rendetlenül lógnának, a minta még nem vehető ki egészen világosan, de biztos vagyok benne, hogy ha egyszer majd végig szövöd, gyönyörű szőnyeg lesz belőle.

A legértékesebb fonalak – nem is gondolnád! – a feketék. Ezek voltak életed nehéz percei, sötét órái, terméketlen évei, amelyekben azt hitted, hogy minden üres és értelmetlen. Pedig most ezek adnak életed szőnyegének különleges sajátosságot, fényt és csillogást. Ezek azok, amelyek életed szőnyegét másokétól megkülönböztetik, és azoknál értékesebbé teszik. A fekete fonalak nélkül valami sajátosan nagyszerű hiányozna életedből. Nélkülük életed szőnyege egyhangú, közönséges, színtelen és alaktalan lenne.

Életed szőnyege még nincs kész. Még szövögetsz rajta. Aranyló szálakkal és fekete szálakkal...

Még talán magad sem tudod egészen kivenni alakját és mintáját. Fogalmad nincs, hogy mi is lesz majd belőle.
 Azonban ne csüggedj! Bízz benne, hogy hogy a sötét fonalak, amelyek ma is egyre másra belekerülnek életed szőnyegébe, egyszer majd egyedivé, egyszerivé, nagyszerűvé és értékessé teszik életedet.

 Stuttgart, 2011-11-28.

VÉRTESALJAI LÁSZLÓ SJ ELŐADÁSA

csütörtök, november 26, 2015

A pápa Kenyában: limuzin nélkül, lecke alázatosságból az afrikai vezetőknek

Ferenc pápa integet a tömegnek Hondájából Nairobiban - REUTERS
26/11/2015 17:41

Limuzin, elsötétített és golyóálló autó nélkül. Ferenc pápa egy szerény, néhány ezer eurós Hondát választott közlekedési eszközként Nairobiban. Az alázatból adott leckére azonnal felfigyeltek a kontinensen, ahol a politikusok luxusautókkal járnak, míg a közvélemény a magas politikai szintű korrupció miatt panaszkodik. A kenyai kormány ellen az utóbbi időben számos kivizsgálás indult korrupció vádjával.
A pápa felhívással fordult az afrikai vezetőkhöz, hogy feddhetetlenül cselekedjenek. A lakosság hatalmas lelkesedéssel fogadta a Szentatyát a kenyai főváros utcáin az eső ellenére is, aki nyitott pápamobilján járt körbe.

A pápa a papokkal, a szerzetesekkel, a szerzetesnőkkel és a szeminaristákkal találkozott
Csütörtökön kora délután Ferenc pápa a papokkal, a szerzetesekkel, a szerzetesnőkkel és a szeminaristákkal találkozott. Félretette előre elkészített beszédét és kötetlen szavakkal spanyolul szólt a jelenlevőkhöz, amelyet angolra fordítottak. A hivatásról, a szerzetesi életstílusról, a gyermekek szenvedésének kérdéseiről beszélt. Arra hívta a szerzeteseket, hogy mindig álljanak közel a szenvedőkhöz. Felhívta a figyelmet, hogy a hivatásoknak erősnek és megalapozottnak kell lenniük, mert felületesen nem lehet pappá válni. Arra hívta a szeminaristákat, hogy ha észreveszik, hogy nem a helyes utat választották, akkor keressenek maguknak munkát, nősüljenek meg és alapítsanak jó családot. A találkozó végén daganatos kisgyermekek egy csoportjával találkozott a pápa.

Fát ültetett az ENSZ-ben
Csütörtökön délután a nairobi ENSZ központban folytatta programját. Megérkezésekor a Szentatya elültetett egy fát az UNEP, az ENSZ Környezetvédelmi Programja épületének kertjében. Beszédében a faültetés gondolatából indult ki.
(sv)